Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad1.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 7 besökare online

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

TILLGÄNGLIGHETSVANDRING

Den 14 september gjorde rådet och Citygruppen en första tillgänglighetsvandring på Gågatans norra sida, vi hann inte ända fram , men vi fortsätter en annan dag. Denna delen gav bra resultat, då vi pratade om för affärsinnehavarna/fastighetsägarna vad som saknades i tillgängligheten, det mottogs bra. Det lovades ändring på de förslag som vi lämnade. En lyckad vandring.

EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET:

Tillgänglighet, bemötande, användbarhet och begriplighet.

År 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Av konventionen framgår att personer med funktionsnedsättning ska få full tillgång till sina mänskliga rättigheter (artikel 9) genom att ställa krav på att miljöer och verksamheter ska vara möjliga att använda och förstå.

Även den svenska lagstiftningen reglerar en del tillgänglighetsområden. Dessa regelverk finns i plan och bygglagen (PBL) Boverkets byggregler (BBR) samt boverkets föreskrifter "Enkelt anhjälpta hinder" (HIN 2) samt tillgängligt och användbart på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM 2).

 

Detta kommer vi att arbeta med 2017 Vi kommer att fortsätta att lägga mycket krut på tillgängligheten. Vi behöver mer folk att hjälpa till med detta arbete, du som har tid över och är intresserad hör av dej till någon i styrelsen.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Förenta Nationernas generalförsamling antag den 10 dec 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definerar  vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är.

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Och om demokrati. Alla ska kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. Och sina skyldigheter.

Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället?

Vad innebär det egentligen att vara medborgare?

Ökad tillgänglighet gynnar alla.

 VI KRÄVER ETT SAMHÄLLE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA. 

Fysiska hinder sjukvården.

 

Region Skåne vill sätta fokus på tillgängligheten till den skånska sjukvården. Detta genom att involvera de som har fysiska funktionshinder, vilka är de verkliga experterna, tycker Region Skåne.

 En webbtjänst har införts, där patienter och besökare kan påpeka fysiska hinder.

Denna tjänst hanterar alla fastigheter och lokaler som nyttjas av Region Skåne samt ackrediterade vårdgivare. Det inbegriper både ägda fastigheter, inhyrda fastigheter samt fastigheter som används av ackrediterade vårdgivare

Vägar att anmäla ett hinder

www.skane.se/fysiska_hinder  eller tel 046-275 25 00 eller med brev till: Regionservice Kundtjänst

Lasarettsgatan 7

221 85 LUND

Vi uppmanar alla att anmäla ett fysiskt hinder omedelbart som du upptäcker det-

 

HJÄRT LUNGRÄDDNING.

Vi vill uppmana alla att snarast gå en kurs i hjärt lungräddning, antingen en nybörjar kurs eller en repetions kurs. Det behövs då det är färskvara, du glömmer lätt, anmäl dig omgående. Till alla företag var rädd om dina kunder och anställda köp snarast en hjärtstartare med utbildning. Du vet väl att det varje år inträffar ung 10 000 hjärtstopp utanför sjuhusen, endast en liten del av dessa överlever. Vid ett hjärtstopp tar det ung 4 min sen får kroppen obotliga skador, efter ung 15 min dör du. Det tar ung 14 innan ambulansen når fram. Därför anmäl dig omgående till en kurs i hjärt lungräddning. Du som företagare, hjärtsäkra ditt företag omgående, var rädd om dina anställda och kunder.     

                                                                                                                Vad är mest aktuellt just nu?
Under 2017 kommer vi att arbeta med att kommunen köper in en tillgänglighetsguide på nätet och i pappersform, och att introducera "Utemiljö för alla" i en uppdaterad version.

 Vidare arbetar vi med projektet "Ett tillgängligt havsbad" En turistort som Ystad kommun står helt utan ett tillgängligt havsbad det tycker vi är en skandal. Därför jobbar vi även hårt med detta.

 Vi tar återigen upp tillgängligheten på Stortorget. Och på Österportstorg, vi anser att det är viktigt för alla att båda torgen är tillgängliga för alla.

Vi behöver fler personer som kan hjälpa till med arbetet i styrelsen, har du några timmar över och tycker att tillgänglighetsarbetet är intressant, anmäl dig omgående, epost Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   eller telefon 070 6972664. Vi ser fram emot din intresseanmälan omgående.

Senaste om tillgängligt havsbad.

Vi har information om att Stadsbyggnadsnämnden har haft vår skrivelse om tillgängligt havsbad på agendan och beslutat att utreda frågan om kostnad och var det kan placeras. Vi fick frågan var, vi föreslog vid brygga ett. Vi avvaktar med spänning resultatet.

Kontakt.

Om du behöver kontakt med oss, ring eller mejla någon i styrelse.

Hjärtstartaren ,projektorn och ljudanläggning kan alla medlemsföreningarna låna, hjärtstartaren dock med det förbehållet att 2-3 personer ska vara utbildade i hjärt-lungräddning och att hantera en hjärtstartare. För att boka ring kansliet eller ordf Sven-Åke Yngve

Ansvarig för Korsvirket är Göte Persson tfn 0411-73965

Blogg

Välkommen att läsa och tycka till på vår  blogg www.tillganglighet.n.nu,

Till våra medlemsföreningar och medlemmarna

 Ystad Tillgänglighetsråd/HSO har tecknat ett rabattavtal med Ystad Tand & Implantatcenter, Liregatan 2, 271 22 Ystad, tfn 0411-166 70,för 2012.

Som medlem i någon av våra medlemsföreningar erbjuds Du 15% rabatt på bastandvård. Inga rabatter lämnas på material, konsulterande tandläkare eller estetisk tandvård.

När du ringer för att beställa tid, uppge vilken förening du tillhör. När du kommer dit första gången uppvisar du ditt medlemskort.

Hjärtstartare.
YTR-HSO har köpt in en hjärtstartare, att användas av våra medlemsföreningar vid t ex medlemsmöte och utfärder, allt för medlemmarnas trygghet om någon medlem skulle råka ut för ett hjärtstopp. För att få disponera hjärtstartaren måste det finnas några som är utbildade i Hjärt lungräddning och utbildade på hjärtstartaren.

Hjärtstartaren finns i Korsvirket, men för att få låna den, så får ni skriva upp er på lånelistan som finns tillgänglig i Korsvirket, ansvarig för ut och inlämning är Sven-Åke Yngve tfn 07069726

YTR-HSO disponerar även en bärbar ljudanläggning med 5 enheter att lyssna i, och 2 enheter att prata i, ett ytmärkt komplement om ni är i en lokal utan ljudanläggning. Ansvarig för utlåning är Sven-Åke Yngve tfn 070-6972664

Organdonation

Du som ännu inte anmält dej som organdonator, gör det omgående då vi i vårt land har ett skiande behov av nya organ att transpantera. Du anmäler dig enklast genom att gå in på www.organdonation.se

Har du ingen dator, be någon i din närmaste bekantskapskrets att hjälpa dej, eller någon i din förening. Får du inte kontakt med någon så ta kontakt med Christer på vårt kansli så hjälper han dej med kontakten, eller tala om för dina närmaste din vilja om du vill donera eller ej, och om du vill donera tala då om vad du vill donera. Gör detta omg annars faller det lätt i glömska.                 

Så kan du klaga på sjukvården.
Den 2011-01-01 träder en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen ska stärka patientens ställning och göra det enklare att framföra klagomål mot hälso och sjukvården.

Från 2011 slopas patienters och anhörigas möjlighet att anmäla försumlig vårdpersonal till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. Nu finns det möjligheter. Den som vill anmäla missförhållande eller klaga på sjukvården kan då vända sig direkt till vårdgivaren, Socialstyrelsen, eller till någon av de patientnämnder som finns i alla landsting.

Socialstyrelsen blir den instans som tar över HSAN:s roll,men nu med större möjlighet till klagomålshantering. Där HSAN riktade in sig på att utreda enskilda läkare eller sjuksköterskor kommer Socialstyrelsen att väga in även bakomliggande faktorer som påverkar den vård som en specifik avdelning eller vårdenhet ger, t ex underbemanning.

Som patient innebär det att du utöver enskild vårspersonal nu också kan anmäla en hel vårdgivare, t ex ett sjukhus. Vårdpersonal som tidigare skulle varnats eller fått en erinran, sätts efter årsskiftet under så kallad skärpt tillsyn med tre års prövotid.

Sovialstyrelsen har större möjlighet än HSAN att utreda en anmälan utifrån ett brett perspektiv. Från årsskiftet kan man utreda och ge förslag på förbättringar till en hel avdelning snarare än en enskild individ. Det nya regelverket skapar också helt nya förutsättningar för att kartlägga och analysera trender bland anmälningarna.

Om många anmälningar gjorts på en specifik avdelning kan Socialstyrelsen t ex göra en extra granskning av de rutiner och arbetssätt, för att komma åt grundorsaken till problemet.

Möjligheterna att söka ekonomisk ersättning för vårdskador och felbehandling förblir däremot detsamma som tidigare och bedöms från fall till fall av Lands-tingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.


Så går du tillväga: Om din läkare felbehandlat dig:

Anmäl ärendet direkt till Socialstyrelsens tillsynsenhet, direkt till vårdgivaren eller till landstingens patientnämnd.

www.skl.se/web/landsting.aspx

Socialstyrelsen:

www.socialstyrelsen.se/tillsyn/anmalfelbehandlingellermissforhallande/privarperson


Du vill klaga på vården:

Om du tycker att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjykvårdens personal eller om du behöver hjälp att få den vård du behöver kan du vända dig till verksamhetschefen, sjuvårdsförvaltningen eller till patientnämnden i ditt landsting.

www.socialstyrelsen.se/omocialstyrelsen/kontaktaoss/hittatillsynsregion


Du söker ekonomisk ersättning för vårdskador:

Om du drabbats av en skada när du vårdats i offentlig sjukvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
Anmäl på www.patientforsakring.se

Källa Reumatikervärlden.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter måste respekteras. De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor-kvinnor som män,flickor som pojkar. DE slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella.

 De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller saqmmanhang. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter antogs och kungjordes av FN:s Förenta Nationernas generalförsamling 1948. Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions nedsättning-2006. Trots de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige.

 Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna gäller dem. Det är dags att ta tag i de här frågorna och respektera de mänskliga rättigheterna fullt ut.  

Lex Sarah.
Lex Sarah en lag man ostraffat kan bryta mot. Ser man missförhållande och vanvård på sitt arbete inom ächerldreomsorgen är man skyldid att anmäla detta till politikerna. Lämpligen då politikerna i socialnämnden eller t ex kommunal och/eller oppositionsråd.

 Allt enligt Lex Sarah. Men hur verksam är lagen? Är det riskfritt att anmäla och vad händer. Enligt genomgång av vittnesmål de senaste två åren visar att det bär riskfritt att inte göra något. men de som vågar anmäla utsätts för represalier av arbetskamrater och chefer!

Är det så vi vill att lagen ska tillämpas? Nej naturligtvis inte, hur kan det bli så fel? HÄR MÅSTE det till krafttag för att ändra på dessa missförhållande, alla anmälningar måste få gehör bland politiker, och arbetskamraterna måste ändra attityd mot dras intagna och mot sina arbetskamrater som anmäler och gör sin plikt. SKÄRPNING ÖVER HELA LINJEN! Och du som ser ett missförhållande, gör din plikt anmäl!

OBS!! F.r.o.m den 1juli 2011, gäller andra regler. Nu omfattar LEX SARAH, även individ och familjeomsorg, vård av unga , vård av missbrukare och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen innebär att den som uppmärksammar eller får kännedom om miss-förhållande, ska rapportera det till socialnämnden. Tveka inte anmäl de missförhållande du vet om och ser.

Grundutformningsprogram.
Det förutvarande basanpassningsprogrammet från 2004 som gällde vad som gällde vid byggande av flerbostadshus, har fått en efterföljare i ett nytt "grundutforningsprogram" antagit i KF 2011-09-15. Anledningen till ändringen är att "Svensk standard " har reviderats,

Fortsatt  otillgängligt hos myndigheter.
Handisam, myndigheten för handikapplolitisk samordning, har gjort en enkät bland 275 myndigheter och kunde konstatera att endast sex av dessa uppfyller de 13 grundläggande kriterier som Handisamm ställt upp.

Detta trots att det sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och besöka den.

Detta upplever vi inom rörelsen som helt otroligt att huvuddelen av våra myndigheter är så ointresserade av tillgänglighet, det är ett stort misslyckande från statens sida.

Här måste vi inom rörelsen trycka på ordentligt för att få rättsida på problemet.

Vi uppmanar dej som inte anmält att du donerar dina organ, gör det idag. Det är väldigt viktigt att det finns bra tillgång på organ i Sverige, många står på tur att få ett nytt organ. Du blir aldrig för gammal för att donera. Läkarna avgör om du kan donera något. Anmäl dej till donationsregistret, eller tala om för dina anhöriga om du vill donera eller ej.