Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad1.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 12 besökare online

Om oss


Kommunala Handikapprådet har funnits i Ystad sedan 1970 talet. 1999 omorganiserades Rådet och blev ett fristående råd utan politiker och fick namnet Ystad Handikappråd.
2007 ansågs att rådet behövdes omorganiseras igen, och efter diskussioner blev det en sammanslagning med HSO Ystad 2008. Rådet fick då ett nytt utseende och en ny organisationsplan. Allt för att rådet ska bli effektivare. Det fick då namnet Ystad Handikappråd/HSO.

Det nya rådet har som syfte att: genom YHR/HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans, och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden.
Uppgifterna är: att verka för att medlemsorganisationernas och enskilda invånares intressen, i gemensamma och övergripande intressepolitiska frågor tas till vara i kommunen.

Nytt namn.

2012 bytte vi namn till Ystad Tillgänglighetsråd/HSO.
Att tillhandahålla YTR/HSO:s lokaler för i kommunen verkande medlemsorganisationer, som har betalat den avgift som årsmötet beslutat.

YSTAD TILLGÄNGLIGHETRÅD:S MÅL MED FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN.

FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN HANDLAT OM ATT SKAPA ETT SAMHÄLLE UTAN HINDER FÖR DELAKTIGHET OCH MED JÄMLIKA LEVNADSVILLKOR FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.


Genom att omorganisera Rådet har vi bildat en styrelse, som är ansvarig för all verksamhet.


Vår förhoppning är att vi ska bli ett känt och aktat namn för kommuninvånarna och politikerna, att vi aktivt ska deltaga i det handikappolitiska arbetet, och att vi ska ha välutbildade och intresserade medarbetare i alla led.

Vi arbetar även aktivt i Tillgänglighetsråden i Sydöstra Skåne.
Det består av Handikapp/tillgänglighetsråden Ystad-Simrishamn- Tomelilla- Sjöbo och Skurup. Detta råd bildades 1999. Där arbetar vi med övergripande frågor, som alla eller de flesta av medlemskommunerna har intresse av. Arbetet har hittills bl a resulterat i reglerna ” Basanpassningsprogram för flerbostadshus” ”Basanpassningsprogram för en och tvåbostadshus” och ”Utemiljö” är de mest användbara idag.


Om oss
Om vår organisation.
Vår organisation är partipolitiskt och religiöst obunden, och arbets-området är Ystad Kommun.

Syfte.
Genom YTR-HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans, och lämnar varandra stöd

Uppgifter
YHR-HSO:s uppgifter är:
• Att verka för att medlemsorganisationernas, och enskilda invånares intressen, i gemensamma och övergripande handi-kappolitiska frågor tas tillvara i kommunen.
• Att tillhandahålla YTR-HSO:s lokaler för i kommunen verkande medlemsorganisationer, som har betalt den årsavgift som års-mötet har beslutat.

Tillgänglighet.

Vi är några i styrelsen som arbetar aktivt med tillgänglighetsproblemen. Tillgänglighetsansvarig är Sven-Åke Yngve.

Tel 0706972664, epost Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   Du sam har frågor om tillgängligheten hör av dej omgående.

 

                                                          

               

       


Länkar

www.mfd.se
www.hso.se
www.skane.hso.se
www.do.se
www.ystad.se
www.simrishamn.se
www.skurup.se
www.tomelilla.se
www.sjobo.se
www.skane.se
www.apoteket.se